Инсталирайте Connecto.bg сега! Научи повече

Лого на енергийна ефективност и енергоспестяващи крушки са различни цветове от тъмно зелено до тъмно червено

Издаване на сертификат за енергийна ефективност

Попълни кратък въпросник, за да те свържем с точния професионалист

Как работи за теб?

1
Заяви услуга безплатно

Сподели какво ти трябва

2
Създай профил и получи оферти

Професионалистите ти се обаждат

3
Остави отзив

Сподели мнението си

Издаването на сертификат за енергийна ефективност е процес, при който се оценява енергийната ефективност на сграда или обект. Това се прави с цел да се определи колко енергия се консумира за отопление, охлаждане, вентилация и осветление на обекта. Процедурата за издаване на сертификат за енергийна ефективност се състои от следните стъпки: 1. Подготовка на проектант или консултант – За да се извърши оценка на енергийната ефективност на обекта, се наема строителен проектант или консултант, който да извърши необходимите изчисления и анализи. 2. Събиране на информация – Проектантът или консултантът ще събере информация за обекта, включително размерите и строителството на сградата, изолацията на стените и прозорците, отоплителната система и други фактори, които могат да повлияят на енергийната ефективност. 3. Изчисление на енергийната ефективност – Специалистът ще използва специален софтуер за изчисляване на енергийната ефективност на обекта, като вземе предвид всички фактори, които влияят на консумацията на енергия. 4. Оценка на резултатите – Проектантът или консултантът ще оцени изчислените резултати и ще определи категорията на обекта спрямо енергийната ефективност. Обектите с по-добра енергийна ефективност ще бъдат класифицирани в по-високи категории. 5. Издаване на сертификат – След като е направена оценката, сертификатът за енергийна ефективност се издава от компетентни органи или сертифицираща фирма. Сертификатът предоставя информация за енергийната ефективност на обекта и съвети за намаляване на енергийната консумация. Сертификатът за енергийна ефективност е задължителен за някои типове сгради, като например нови сгради, обектите за обществено ползване и жилищните сгради при продажба или наемане. Той има за цел да насърчи собствениците на сгради да инвестират в мерки за енергийна ефективност и така да спестят енергия и намалят въглеродния отпечатък.

Търсиш друга услуга? Търсачката ще ти помогне!