Инсталирайте Connecto.bg сега! Научи повече

Клиенти при костюмирани адвокати подписват документи договори в адвокатска кантора

Адвокат Договорно / облигационно право

Попълни кратък въпросник, за да те свържем с точния професионалист

Как работи за теб?

1
Заяви услуга безплатно

Сподели какво ти трябва

2
Създай профил и получи оферти

Професионалистите ти се обаждат

3
Остави отзив

Сподели мнението си

Адвокатът, специализиран в областта на договорното и облигационното право, се занимава със законовите аспекти на сключване, изпълнение и нарушение на договори и задължения. Той предоставя правна помощ и консултации както на физически, така и на юридически лица, които се сблъскват с проблеми, свързани с договори и задължения. Адвокатът по договорно / облигационно право се занимава с анализа и изготвянето на различни видове договори, като купопродажби, наеми, престоявания, заеми, консултантски договори и др. Той осигурява, че договорните условия са ясни, законосъобразни и защитават интересите на клиента. Адвокатът играе важна роля и при изпълнението на договорените задължения. Той съветва и помага на клиента да осъществи правата си или да предприеме необходимите действия в случай на нарушение от другата страна по договора. В случай на спор или нарушение, адвокатът по договорно / облигационно право представлява интересите на клиента си пред съда или арбитражна инстанция. Той е отговорен за подготовка и представяне на съдебна документация, защита на правата и интересите на клиента, изследване на доказателствата и предоставяне на юридически аргументи. Адвокатът по договорно / облигационно право също така се занимава с преговори и медиация в целта да постигне споразумение и избягне от съдебен спор. Той е компетентен в разрешаването на различни видове спорове, свързани с изпълнение или нарушение на договори, включително възстановяване на щети, расторжение или промяна на договор и други правни процедури. В цялост, адвокатът по договорно / облигационно право предоставя специализирана правна помощ и съвети във всички аспекти на договорните и задължителните отношения, с цел защита на интересите на клиента и осигуряване на справедлив резултат.

Популярни компании

С

Сто и Сто Консулт ООД

0.00
Нямам оценка

С оглед постигане на тази цел непрекъснато се поддържат контакти със специалисти и консултанти по разнообразни въпроси, поставени от нашите клиенти

Търсиш друга услуга? Търсачката ще ти помогне!