Инсталирайте Connecto.bg сега! Научи повече

Мъж и жена брачни партньори финализират бракоразводно дело в адвокатска кантора и подписват документи за развод

Адвокат по бракоразводни дела

Попълни кратък въпросник, за да те свържем с точния професионалист

Как работи за теб?

1
Заяви услуга безплатно

Сподели какво ти трябва

2
Създай профил и получи оферти

Професионалистите ти се обаждат

3
Остави отзив

Сподели мнението си

Адвокатът по бракоразводни дела е правен професионалист, специализиран в областта на семейното право, особено изследване и разрешаване на проблеми, свързани с разводи и взаимоотношенията между съпрузи. Ролята на адвоката по бракоразводни дела е да представлява и защитава интересите на клиента му, който е една от страните по бракоразводния процес. Той събира и анализира доказателствата, изготвя и подава необходимите правни документи, представя клиента си пред съда и оказва правна помощ по време на всички процесуални стъпки. Адвокатът по бракоразводни дела може да извършва следните задачи: - Помага на клиента при взаимодействието с наемането на доказателства и събирането на необходимата документация за развода; - Консултира клиента относно неговите права и задължения по време на разводния процес; - Участва в преговорите за постигане на споразумение за развод, обсъждане на въпросите за имущество, възпитание на децата, поддържане и други финансови договорки; - Ако не е възможно постигането на споразумение, адвокатът представлява клиента по време на съдебното разглеждане, защитава неговите интереси и представя събраните доказателства пред съда; - Оказва правна помощ при изпълнението на съдебният решение и помага при евентуални спорове в бъдеще, свързани с бившия съпруг. Адвокатите по бракоразводни дела трябва да притежават широко познание и разбиране на семейното право, да са в състояние да анализират сложни факти и да ги приложат в правния контекст. Освен това, те трябва да бъдат добри преговарящи, комуникатори и да имат честно и етично отношение към своите клиенти.

Популярни компании

С

Сто и Сто Консулт ООД

0.00
Нямам оценка

С оглед постигане на тази цел непрекъснато се поддържат контакти със специалисти и консултанти по разнообразни въпроси, поставени от нашите клиенти

Търсиш друга услуга? Търсачката ще ти помогне!