Инсталирайте Connecto.bg сега! Научи повече

Адвокат със сив костюм и очила обсъжда казус по наказателно право с клиентка в кантора

Адвокат по Наказателно право

Попълни кратък въпросник, за да те свържем с точния професионалист

Как работи за теб?

1
Заяви услуга безплатно

Сподели какво ти трябва

2
Създай профил и получи оферти

Професионалистите ти се обаждат

3
Остави отзив

Сподели мнението си

Адвокат по наказателно право е правен професионалист, специализиран в областта на наказателното право. Тази област на правото се отнася до престъпления и нарушения на закона, които са подлежащи на съдебен процес и възможни наказания. Адвокатът по наказателно право представлява интересите на своите клиенти, които са обвинени в извършване на престъпления или нарушения. Той осъществява правното представителство на тези лица пред наказателни съдилища и други органи на правосъдието. В задълженията на адвоката по наказателно право влизат: - Консултиране на клиентите си относно техните права и възможности по отношение на наказателното дело; - Подготовка на правна стратегия за представянето на клиента пред съд; - Застъпване на интересите на клиента пред съдебни органи; - Подготовка на документи, изказвания и други юридически материали, необходими за наказателните процеси; - Наблюдение и участие във всички етапи на наказателното дело, включително предварително разследване, съдебното разглеждане и изпълнение на наказания. Адвокатите по наказателно право трябва да разбират процесуалните и съдебни правила, принципите на наказателното право и да бъдат запознати с актуалната законодателна рамка. Те трябва да бъдат добри комуникатори и аналитици, способни да анализират фактите и доказателствата в наказателните случаи. Освен това, те трябва да бъдат добри преговарящи, способни да защитават интересите на клиента си и да осигурят най-доброто възможно правно представяне. Адвокатите по наказателно право работят както с физически лица, така и с юридически лица. Те могат да представляват както обвиняемите, така и пострадалите страни в наказателни дела. Адвокатите по наказателно право работят в юридически кантори, наказателни адвокатски команди или могат да бъдат самостоятелни практикуващи юристи. Те могат да работят в градски или селски райони и да представляват своите клиенти пред различни наказателни органи и съдилища.

Търсиш друга услуга? Търсачката ще ти помогне!