Инсталирайте Connecto.bg сега! Научи повече

Млади специалисти с бизнес облекло в сферата на човешки ресурси обсъждат заплати

Човешки ресурси и заплати

Попълни кратък въпросник, за да те свържем с точния професионалист

Как работи за теб?

1
Заяви услуга безплатно

Сподели какво ти трябва

2
Създай профил и получи оферти

Професионалистите ти се обаждат

3
Остави отзив

Сподели мнението си

Човешките ресурси са отдел в една организация, отговарящ за управлението на хората, които работят в нея. Този отдел има за цел да създаде и поддържа ефективна и продуктивна работна сила, като осигурява правилното подбиране, обучение, развитие и задържане на квалифицирани служители. Човешките ресурси също така се занимават със защитата на правата и интересите на служителите и създаването на политики и процедури, които да осигурят справедливо и равнопоставено отношение към работниците. Те се грижат и за създаването на стимулиращи и мотивиращи условия на труд, които да насърчават служителите да постигат по-добри резултати. Част от задълженията на отдела по човешки ресурси е и определянето на заплатите на служителите. Това включва установяването на справедливо възнаграждение, което да отразява стойността на работата, изпълнявана от служителя, както и факторите като образование, опит, резултати и вклад. Отделът по човешки ресурси отговаря и за администрирането на заплатите - преглед, обработка и изплащане на възнагражденията на служителите, както и изчисление на данъците и осигуровките, които трябва да се заплатят отработилите. Включен е е също така и контрол върху съответността на заплатите с възможните право- и нормативни актове и вътрешни политики на организацията. Управлението на човешките ресурси е от съществено значение за ефективно функциониране на организацията и за осигуряване на добри условия на труд за служителите.

Търсиш друга услуга? Търсачката ще ти помогне!