Инсталирайте Connecto.bg сега! Научи повече

Счетоводителка със светло-лилаво сако смята на калкулатор седнала на дървено бюро пред лаптоп

Фирмено счетоводство

Попълни кратък въпросник, за да те свържем с точния професионалист

Как работи за теб?

1
Заяви услуга безплатно

Сподели какво ти трябва

2
Създай профил и получи оферти

Професионалистите ти се обаждат

3
Остави отзив

Сподели мнението си

Фирменото счетоводство е процесът на записване, проверка и отчитане на финансовите транзакции на дадена фирма. Това включва проследяване и документиране на доходите, разходите, активите и задълженията на фирмата. Основната цел на фирменото счетоводство е предоставянето на точна финансова информация, която може да бъде използвана от мениджмънта или външни стейкхолдъри за вземане на бизнес решения. Тази информация се отчита във финансовите отчети на фирмата, като например балансова сметка, отчет за печалба и загуба и отчет за генерираните парични потоци. Фирменото счетоводство обикновено се извършва от опитен счетоводител или екип от счетоводители, които са отговорни за подготовката на финансовите отчети и поддържането на дневниците, главните книги и счетоводните регистри. Те използват специализирани софтуерни приложения и счетоводни стандарти, като например Международните стандарти за финансово отчитане. Законите за счетоводство в България също регулират практиката на фирменото счетоводство и изискват от фирми да подават своите финансови отчети към Националната агенция за приходите. Благодарение на фирменото счетоводство, фирмите могат да контролират своите финансови ресурси, да откриват пропуски и нередности в счетоводните процеси и да се придържат към правните изисквания и регулации.

Популярни компании

Д

Даниела Козурекова

0.00
Нямам оценка

Извършваме счетоводно обслужване на фирми, физически лица/свободни професии/ и земеделски производители, съчетавайки умело годините опит, които имаме зад гърба си и възможностите, които съвременният дигитален свят предоставя. Предлагаме: - Счетоводни услуги - Данъчни консултации - Попълване на данъчни декларации - ТРЗ услуги - Регистрации и дерегистрации по ЗДДС - Съдействие при регистрации и ликвидации на юридически лица - Регистрация на свободни професии - Кандидатстване по проекти

А

Активи Одит Консулт ЕООД

0.00
Нямам оценка

ОНЛАЙН СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ, ФИНАНСОВ ОДИТ И КОНСУЛТАЦИИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИЗИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ.

В

ВИЖ-5 ООД

0.00
Нямам оценка

Имаме богат опит и при счетоводното обслужване на онлайн магазини - подаване на декларация за регистрация на онлайн магазин, регистрации по режима OSS, подаване на одиторски файлове и други

Търсиш друга услуга? Търсачката ще ти помогне!