Голям бял информативен надпис с главни букви на черен фон администратор на компютърни системи

Информационна сигурност на компютърни системи

Попълни кратък въпросник, за да те свържем с точния професионалист

Как работи за теб?

1
Заяви услуга безплатно

Сподели какво ти трябва

2
Получи оферти

Професионалистите ти се обаждат

3
Остави отзив

Сподели мнението си

Информационната сигурност на компютърни системи се отнася до защитата на информацията, съхранена и обработвана в компютърни системи, от потенциални заплахи и уязвимости. Тя включва прилагането на различни мерки за защита на цялостта, достъпността и поверителността на информацията. Основните цели на информационната сигурност на компютърни системи включват: 1. Защита от несанкциониран достъп – осигуряване на механизми за идентификация и удостоверяване на потребителите, контролиран достъп до ресурсите и проследяване на дейностите в системата. 2. Защита от вредоносен софтуер – предотвратяване и откриване на вируси, троянски коне, измамни софтуери и други видове злонамерен софтуер, които могат да причинят увреждане на системата или да компрометират информацията. 3. Защита от смущения и нарушения на услугите – предприемане на мерки за осигуряване на непрекъснатост и надеждност на услугите в системата, включително защита от атаки от типа "отказ в обслужването" (DoS) и "разпределени откази в обслужването" (DDoS). 4. Защита на поверителността на информацията – използване на криптография и други техники за защита на поверителността на данните, осигуряване на сигурен обмен на информация и защита на комуникациите. 5. Защита на цялостта и достоверността на информацията – предприемане на мерки за проверка на цялостта и достоверността на информацията, защита от нелегални промени и подмазване на данните. 6. Управление на риска – разработване, изпълнение и поддържане на процеси за оценка и управление на риска в областта на информационната сигурност с цел минимизиране на потенциалните вреди от заплахи и уязвимости. За постигане на надеждна информационна сигурност на компютърни системи е необходимо да се внедрят съответните технически, организационни и правни мерки, както и да се осигури осведоменост и обучение на потребителите за правилната употреба и сигурност на компютърната система.

Популярни компании

ITBM Solutions

0.00
Нямам оценка

Екипът ни от експерти притежава дългогодишен опит в IT

L

Linux Burgas

0.00
Нямам оценка

Заместете бавния и досаден Windows с бърз и стабилен Linux! Всички възможности нужни на базовия

P

Pobeda

0.00
Нямам оценка

Търсиш друга услуга? Търсачката ще ти помогне!