Инсталирайте Connecto.bg сега! Научи повече

Нотариално заверен документ с подпис и печат върху бюро в нотариална кантора

Нотариални завещания

Попълни кратък въпросник, за да те свържем с точния професионалист

Как работи за теб?

1
Заяви услуга безплатно

Сподели какво ти трябва

2
Създай профил и получи оферти

Професионалистите ти се обаждат

3
Остави отзив

Сподели мнението си

Нотариалните завещания са правни актове, чрез които един човек обявява своята последна воля относно разпределението на своите имуществени права след смъртта си. Те се съставят при участие на нотариус и обикновено включват следните елементи: 1. Идентификация на завещателя - тук се посочва името, фамилията, ЕГН/ЛНЧ и адрес на завещателя. 2. Обявление за завещателна воля - това е изриченото желание на завещателя да разпредели своите имуществени права след смъртта си. 3. Наследници и дялове - в този раздел завещателят посочва кой и какъв дял от имота или имотите, парите, акциите, дяловете в дружества и други имущест- вени права ще получава всеки наследник. 4. Установяване на изпълнител - тук завещателят може да определи някого, който да изпълнява своята последна воля. 5. Разпоредби за случай на предмиране на наследници - завещателят може да определи, какво ще става с наследството, ако наследниците му починат преди него. 6. Държавна мита - тук се определят размерът и начинът на заплащане на държавни мита за съставяне на завещание. 7. Подпис и заверка - нотариусът затвърждава завещанието си със своя подпис и печат. Нотариалното завещание трябва да се съобразява със законовите изисквания и да бъде съблюдена формалната процедура, определена от закона. Завещателната воля трябва да се изразява ясно, ясно, без съмнение и безпрекословие. След съставянето завещателят и нотариусът подписват завещанието и се направява нотариален протокол. Подписаното завещание се съхранява в архива на нотариуса и се издава копие на завещателя и в близкото поле, определено от завещателя. В случай на смърт на завещателя, нотариусът е задължен да отвори завещанието и да го изпълни в съответствие с изричената воля на завещателя.

Търсиш друга услуга? Търсачката ще ти помогне!