Инсталирайте Connecto.bg сега! Научи повече

Жена нотариус с черно сако бяла риза и руса дълга коса седи на бюро с печат и нотариални документи

Нотариус

Попълни кратък въпросник, за да те свържем с точния професионалист

Как работи за теб?

1
Заяви услуга безплатно

Сподели какво ти трябва

2
Създай профил и получи оферти

Професионалистите ти се обаждат

3
Остави отзив

Сподели мнението си

Нотариусът е специализиран професионал, който има правомощията да извършва различни правни действия, които трябва да бъдат потвърждени в писмен вид, като нотариални ноти. Те работят в правно-движението и са важен елемент от правната система в България.Нотариусът извършва следните основни дейности:- Съставяне и заверка на нотариални актове, като продажби на имоти, завещания, дарения, спогодби и други правни документи- Подаване на доказателства, като заверка на копия от документи, декларации, подписи и други- Предоставяне на правен съвет и консултации по въпроси, свързани с нотариалната практика и правната система- Осигуряване на публична достоверност на правните действия, които се извършват пред тях- Участие в съдебните процедури, като представител на нотариалното дело и при регистрацията на нотариалните актове в съдебния регистърНотариусите са независими и неутрални по отношение към страните, които представят. Те имат правомощия да потвърждават правните действия, след като са убедени в тяхната законосъобразност и правилност. Налице са задължителнието за стриктно спазване на етични стандарти и конфиденциалност при извършването на техните дейности.За да стане нотариус, е необходимо притежаване на правен образователен статут, успешно завършена специализирана обучителна програма и полагане на държавни изпити. Нотариусите се акредитират от Министерството на правосъдието и могат да упражняват професията си в определен район или област.

Търсиш друга услуга? Търсачката ще ти помогне!