Синьозелена лента с надпис на сертификационния курс PRINCE2

Сертификационен курс PRINCE2

Попълни кратък въпросник, за да те свържем с точния професионалист

Как работи за теб?

1
Заяви услуга безплатно

Сподели какво ти трябва

2
Получи оферти

Професионалистите ти се обаждат

3
Остави отзив

Сподели мнението си

PRINCE2 (Професионална управление на проекти за контролирана среда) е методология за управление на проекти, която е използвана широко в бизнеса и обществения сектор. Този сертификационен курс предлага обучение и подготовка за придобиване на знания и умения за ефективно прилагане на методологията PRINCE2. Курсът представя ключовите принципи, процеси и техники, които са в основата на PRINCE2. Участниците ще научат как да планират, организират и контролират проекти, както и как да справят с предизвикателствата и рисковете, свързани с управлението на проекти. В рамките на курса се изучават следните теми: - Въведение в PRINCE2: история, основни принципи и цели на методологията; - Дефиниране на проекта: разработване на бизнес кейс и оценка на възможностите за успех; - Организиране на проекта: създаване на екип, определяне на отговорности и задачи; - Управление на проекта: планиране на времето, ресурсите и финансите; - Контрол на проекта: мониторинг и оценка на прогреса, разрешаване на проблеми и рискове; - Завършване на проекта: оценка на резултатите и изготвяне на доклади за постигнатите цели. Курсът завършва със сертификационен изпит, който проверява усвоените знания и умения по PRINCE2. Сертификатът е признат в международен мащаб и дава възможност на участниците да демонстрират своята компетентност в управлението на проекти.

Търсиш друга услуга? Търсачката ще ти помогне!