Инсталирайте Connecto.bg сега! Научи повече

Група хора събрани на терпия за лечение на зависимост от хазарт

Терапия за лечение на хазартна зависимост

Попълни кратък въпросник, за да те свържем с точния професионалист

Как работи за теб?

1
Заяви услуга безплатно

Сподели какво ти трябва

2
Създай профил и получи оферти

Професионалистите ти се обаждат

3
Остави отзив

Сподели мнението си

Хазартната зависимост е психологическо състояние, при което човекът не може да контролира своята нужда да рискува пари и да играе на хазартни игри, въпреки отрицателните последици върху неговия живот.Терапията за лечение на хазартната зависимост обикновено включва комбинация от психотерапия, медикаментозно лечение и подкрепа от групи. Терапевтът помага на пациента да преосмисли своя подход към хазарта и да разбере причините зад своето поведение.Една от честите форми на психотерапия за хазартна зависимост е когнитивно-поведенческата терапия (КПТ). Тази методика се фокусира върху промяната на негативните мисли и поведение, които довеждат до хазартната зависимост. Пациентът се научава да идентифицира и разбере своите тригери и да разработи алтернативни стратегии за справяне с тях.Медикаментозното лечение може да се използва като допълнителна помощ при терапията на хазартната зависимост. Лекарят може да предпише лекарства, които помагат за контролирането на желанието за хазарт и намаляване на маниакалното поведение.Подкрепата от групи е също важен елемент от терапията за хазартната зависимост. Групите за подкрепа събират хора, които имат сходни проблеми и могат да се подкрепят взаимно. Членовете на групата могат да споделят свои истории и да предоставят нови перспективи и съвети.Целта на терапията за хазартната зависимост е да помогне на пациента да престане да рискува пари и да открие нови, здравословни начини за получаване на удовлетворение и забавления. Това обикновено изисква време и упорство, но с правилната терапия и подкрепа, хазартната зависимост може да бъде преодоляна.

Търсиш друга услуга? Търсачката ще ти помогне!