Инсталирайте Connecto.bg сега! Научи повече

Лупа върху унищожени нарязани документи

Унищожаване на документи

Попълни кратък въпросник, за да те свържем с точния професионалист

Как работи за теб?

1
Заяви услуга безплатно

Сподели какво ти трябва

2
Създай профил и получи оферти

Професионалистите ти се обаждат

3
Остави отзив

Сподели мнението си

Унищожаването на документи е процес, който се извършва с цел да се осигури изтичането на информацията, съдържаща се в тях, и да се предотврати нейното злоупотреба или разкриване на неправомощно лице. Използването на професионални услуги за унищожаване на документи е широко разпространено и е обусловено от строгите закони за защита на личните данни и информацията, съхранявана от дружества и организации. Тези услуги се предлагат от специализирани фирми, които разполагат със специално оборудване и процедури за осъществяване на сигурно унищожаване на документи. Има различни начини за унищожаване на документи, като най-често използваните методи са съсрещане (шредер), горене и химическо обезвреждане. С шредерите документите се натискат през рязачни машини, което ги изсмуква и преобразува в дребни парчета или ивици, които стават нечетливи и физически невъзстановими. При горенето на документи те се поставят върху огъня или в специално проектирани скаци за спални материали, което ги превръща в пепел. Химическото обезвреждане се извършва с използването на специални химикали, които разграждат хартията на молекулярно ниво и превръщат документите в нечетлива паста или течност. След унищожаването на документите се издава сертификат, който засвидетелства извършената процедура и гарантира, че информацията в документите е безвъзвратно унищожена. Това е важно за потвърждаване на спазването на достатъчен стандарт на сигурност и получаване на съответствието със законовите изисквания.

Търсиш друга услуга? Търсачката ще ти помогне!